Отмениха промените в плана за управление на Пирин


Върховният административен съд окончателно отмени промените в Плана за управление на Национален парк “Пирин”. Спорните текстове станаха причина за мащабни протести през 2018г.

Мотивите на ВАС са изложени в 30 страници, като основната теза касае чл. 21, т. 1 от Закона за защитените територии – на съответната защитена територия може да има само ремонт, но не и изграждане на нови спортни съоръжения.
В националните паркове е забранено строителството с изключение на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите.
В сегашния му вид в плана за Пирин липсва екологична оценка и оценка за съвместимост. Не са спазени и изискванията на Директива 2001/42 на ЕС за екологичните оценки. Директивата е част от дейността по прилагането на Орхуската конвенция в ЕС. През 2003 г. е публикувана и Директива 2003/35/ЕС, която въвежда правила за участието на обществеността при подготовката на някои планове и програми, имащи отношение към околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *