09.02.2009 – Първото зимно изкачване на Макалу


Изкачването е направено от Симоне Моро и Денис Урубко.

Те успяват да го изкачат само за 17 дни след пристигането в Базовия Лагер.

Източник: 8000ers.com; снимка: russianclimb.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *