10.02.1993 – Първото зимно женско изкачване на осемхилядник (Чо Ойю)


Изкачването е направено от швейцарската алпинистка Мариан Шапюиза. И до днес тя си остава единствената жена, стъпила на осемхилядник през зимата.

Шапюиза на Чо Ойю

Снимка: Twitter.com

Източник: 8000ers.com; снимка drytooling.com.pl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *