12.02.1985 – Първото зимно изкачване на Чо Ойю


Изкачването е направено от поляците Мачией Бербека и Мачией Павликовски по нов маршрут (повечето зимни изкачвания на осемхилядници следват нормалните маршрути). Маршрутът е повторен 3 дни по-късно от Зигмунд Анджей Хайнрик и Йежи Кукучка.

Източник: 8000ers.com

Снимка: summitpost.org


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *