Нанга Парбат: открита е затрупана палатка на около 5500м