09.03.2012 – Първото зимно изкачване на Гашербрум 1 (8068m)


Изкачването е направено от поляците Януш Голаб и Адам Биелицки, членове на малка експедиция с ръководител Артур Хайзер. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *