МОСВ обжалва решението за екологична оценка на НП Пирин


Министерството на околната среда и водите обжалва решението на Върховния административен съд от 8 март 2019 г., с което се постановява, че планът за управление на Национален парк „Пирин“ трябва да бъде подложен на екологична оценка.

Министър Нено Димов настоява екологична оценка да не се прави, въпреки че ВАС за втори път преценява, че е необходима. Целта на оценката е да покаже доколко планът е годен да допринася за основната функция на парка, а именно устойчивото опазване на горите, водните ресурси и защитените видове в него.

Междувременно от дирекцията на НП Пирин съобщиха, че по европейски проект ще ще бъде ограничен достъпа до седем замърсени езера в парка. Те се намират в районите на Сандански, Кресна и Демянишия дял. Като причина за замърсяването се изтъква неконтролираната паша на животни. Предвижда се поставянето на електропастири и почистване на езерата.

Целият проект по Оперативна програма „Околна среда” включва десет дейности, свързани с опазване на природните местообитания и видове, както и ограничаване на човешкото въздействие върху тях. Проектът е на стойност 6 294 117, 64 лева, 5 349 999,99 от тях са от Европейския фонд за регионално развитие, а държавният бюджет съфинансира с 944 117,65 лева.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *