БПС с инициатива “Да върнем х. Пробойница на туристите”


От няколко години хижа Пробойница е затворена. Хижата се намира в долината на р.Пробойница, близо с. Губислав в Искърското дефиле. Представлява масивна четириетажна сграда с капацитет 59 места. Сградата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с ресторант, лавка и туристическа столова. През лятото местата за нощувка се увеличават с 40 легла, разположени в 10 дървени бунгала с външни санитарни възли. 

Пробойница е ключова за преминаване на Ком-Емине (международен маршрут Е3) и е от изключително значение да заработи отново. Това провокира ТД Репей от Лакатник и Българския планинарски съюз да създадат инициатива за спасяване на хижата.  В момента тя е собственост на община Своге, а намеренията са да бъде продадена за не по-малко от 151 000 лева.

Сумата е твърде висока и трудно би се намерил купувач, който впоследствие да я стопанисва като хижа. Според БПС Пробойница би имала бъдеще само ако бъде отдадена под наем на хора, които милеят за планината и знаят какво означава тя най-вече за маршрут Е3. Тръгвайки от връх Ком, първата хижа Петрохан е прекалено близо за еднодневен преход, а следващата хижа „Тръстеная“ – прекалено далеч. Това прави хижа Пробойница ключова за този знаков маршрут. Тя е изключитело важна и поради обстоятелството, че алтернатива няма. Маршрутът е популярен не само сред българските туристи, но и сред чужденци. Освен за Ком-Емине, Пробойница е и важно свързващо звено по туристическите пътеки между село Гара Бов и Вършец. 

В близост до хижата има предпоставки и за развитие на различни видове туризъм – катерачни обекти, множество пещери, възможности за колоездене, конен спорт, еко и културно-исторически туризъм. През 2015 е изработено предложение за инвестиционен проект на община Своге в сферата на туризма. Предложението включва ремонт на хижата, изграждане на спортно-тренировъчен комплекс, помощни стопанства като предпоставка за развитие на еко туризъм, изграждане на инфраструктура за достъп до съседните забележителности и райони. В проекта е застъпено развитието на туристически център Пробойница като обект, подходящ за летни ученически лагери, семинари, организирани събития и състезания. Предложението е изпратено до министъра на туризма Николина Ангелкова на 26.06.2015г.

През настоящата 2019 община Своге се стреми да продаде имота. В Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година на Община Своге, раздел I Продажби, т. 4, е вписан поземлен имот №000324 с площ от 10,552 дка, находящ се в землището на село Губислав, местност Пробойница, заедно с построените в имота сгради: масивна сграда на три етажа, представляваща хижа Пробойница; 10 броя полумасивни сгради, представляващи дървени бунгала; полумасивна сграда на един етаж, представляваща склад. През 2017 г. община Своге на основание чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, обявява откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота. Начална тръжна продажна цена е в размер на 151 000 лева, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

В стремежа си да запази и възстанови хижата, Българският планинарски съюз създаде онлайн петиция “Да върнем хижа Пробойница на туристите” и изпрати официално писмо до община Своге. Исканията са хижата да бъде отдадена дългосрочно под наем на опитни и отговорни стопани, които да я приведат в нормален вид и тя да работи нормално. Хижата е необходимо да функционира именно като такава. 

Официалното писмо с искането е депозирано на 28.08.2019 в деловодството на Община Своге. На следващото заседание на общинския съвет съветниците трябва да решат дали да вземат отношение и да включат въпроса за разглеждане в дневния ред на следващото заседание. 

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *