снимка: БПС

Български планинарски съюз с конкретни предложения за ситуацията в НП Централен Балкан


Български Планинарски Съюз излезна с апел относно съдбата на Национален Парк Централен Балкан. 

Съгласно чл. 60 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), в края на първия четиригодишен период, след влизане в сила на Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан“, се предвижда публично обсъждане на изпълнението на предвидените дейности и необходимостта от внасяне на корекции в Плана. Планът за управление на НПЦБ е приет на 24.03.2016 г. и четири годишния период изтича тази година.

БПС като като заинтересувана страна и нестопанска организация, занимаваща се със социален туризъм и поддръжка на туристическа инфраструктура, включително и на територията на НПЦБ, настоява да бъде поканена на това публично обсъждане. Те са изработили и конкретни предложения за корекции в Плана за управление на НПЦБ, неговото запазване за поколенията и превръщането му в едно по-добро, приятно и безопасно място за пешеходен туризъм и отдих.

На 29.07.2020 г. е изпратено официално писмо до министъра на МОСВ, писмото касае Плана за управление на Парка, нарушенията в територията му, дейностите извършвани по евро програми и други. На 09.06 е изпратено и писмо до Дирекцията на Национален Парк Централен Балкан, което също поставя важни въпроси – нерегламентираната търговска дейност, рехабилитацията на пътя до Дерменка, наличието на пътища със свободен достъп и други. 

С пълните текстове на писмата и отговора на Дирекцията на парка може да се запознаете в страницата на Съюза

Основните промени, които според БПС са належащи и които трябва спешно да се направят в Плана за управление на НПЦБ са изброени в писмото до министъра на МОСВ и касаят:

Регламентираните пътища със свободен достъп, съгласно Приложение 3.2.3. от Плана за управление на НПЦБ.

Пътищата с ограничен достъп до 10 броя на ден, съгласно Приложение 3.2.5. от Плана за управление на НПЦБ.

Пешеходните туристически маршрути, съгласно Приложение 3.1.8. от Плана за управление на НПЦБ

Ако смятате, че тези предложения за корекция в Плана за управление на НПЦБ е добре да бъдат направени, то изпращайте Вашите становища на имейл mail@bps-bg.org до 15.08.2020 г.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *