Скалата…

Бялата скала… Онази, край която съм израсла и която 30 години не успях да чуя… Чувах я другаде, на други …