14×8000 за 7 месеца?

Нирмал Пуржа, известен като Нимс, е бивш войник от специалните части на Великобритания и планира да изкачи всички осемхилядници само …