Тевно Белеметско

06.08.2010 Велинград, теснолинейка. За справка – предишните пет пътеписа, в който надълго и нашироко се обяснявам за петдневното моткане из …